Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

News & Notices

Media Center

Events

Press Releases

17
Dec

नेपाल उद्योग बाणिज्य महास‌ंघको तर्फबाट आ. व. २०७२/७३ मा सिफारीस गरि सम्मान गरिएका उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूको नामावली

नेपाल उद्योग बाणिज्य महास‌ंघको तर्फबाट आ. व. २०७२/७३ मा सिफारीस गरि सम्मान गरिएका उत्कृष्ट  महिला उद्यमीहरूको नामावली