निजामती सेवाको मान्यताः अनुशासन, इमान्दारी र नैतिकता                गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम                   मापदण्ड पुगेका क्रसर उद्योगहरुको नामावली
                                 
मा. महेश बस्नेत
मन्त्री
उद्योग मन्त्रालय
सचिव
श्री उत्तम कुमार भट्टराई