Integrated Website is Under ConstructionX

Integrated Website is Under Construction

Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

कर्मचारीको विवरण प्रकाशित गरिएको वारे । ~||~ Information Seminar on Australia Awards Scholarship ~||~ कार्तिक महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी (आ‍. व. २०७५।७६) ~||~ सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ~||~ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७५।७६ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा प्रथम त्रैमासिक (साउन, भाद्र र असोज) ~||~ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७४।७५ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा । ~||~ सिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना ~||~ Standard Bidding Document ~||~ गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० ~||~ JDS अध्ययन छात्रवृतिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ ज.चु. का. ली. का कर्मचारीहरुको अन्तिम फरफारक हिसाव विवरण ~||~ निजामती सेवा दिवस - २०७५ सम्बन्धमा । ~||~ सेवाकालीन पशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । ~||~ Enrollment Information Session सम्बन्धमा । ~||~ सेवाकालीन पशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । ~||~ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा । ~||~ Colombo Plan Scholarship Schemes of the Government of India ~||~ चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ~||~ बोलपत्र फारम सम्बन्धमा । ~||~ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ प्रशिक्षार्थी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । ~||~ Special Economic Zone, Bhairahawa ~||~ निजामती सेवा पुरुस्कार सम्बन्धमा । ~||~ Disaster Risk Reduction to implement the Sendai Framework (Doctor Degree अध्ययनको लागि आवेदन सम्बन्धमा) ~||~ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । ~||~ प्रशिक्षार्थी मनोनयन सम्बन्धमा । ~||~ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना ~||~ प्रशिक्षार्थी मनोनयन सम्बन्धमा । ~||~ सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धमा ~||~ औद्योगिक ब्यवसाय ऐन र नियमावलीमा राय सुझाव दिने वारेको सूचना ~||~ सिफारिस गरि पठाउने सम्बन्धमा सुचना ~||~ नेपाल उद्योग बाणिज्य महास‌ंघको तर्फबाट आ. व. २०७२/७३ मा सिफारीस गरि सम्मान गरिएका उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूको नामावली ~||~ उद्योग मन्त्रालयबाट २०६७ सालमा सम्मान गरिएका १०१ उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरुको नामावली ~||~ सिलवन्दी दरभाउँ - पत्र आह्वानको सूचना ~||~ Suchana patra ~||~ Bike and Scooter_MOI ~||~ सूचना मोटरसार्इकल ~||~ उद्योग मन्त्रालयको सूचना ~||~ निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निवन्ध प्रतियोगीताको आव्हान ~||~ निजामती सेवा दिवस २०७४ को सम्बन्धमा लेख रचना उपलब्ध गराउने सूचना ~||~ सूची दर्ताको सूचना ~||~ उत्कृष्ट महिला उद्ममी सम्मान कार्यक्रम, २०७४ ~||~ उत्कृष्ट महिला उद्ममी सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित (पुरस्कृत) उद्ममीहरुको नामावली अा . व. २०७३/२०७४, २०७२/२०७३, २०७१/२०७२ र २०७०/२०७१ ~||~ उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना ~||~ बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. १ ~||~ बैदेशिक अध‍्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा मनोनयन सम्बन्धी विवरण ~||~ सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना ~||~ Technical Specification of Vehicle ~||~ बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. २ ~||~ प्रस्तुती तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ~||~ National Start-Up Summit 2017 ~||~ Nepal Investment Summit ~||~

Hon'ble Mr. Matrika Prasad Yadav

Minister for Industry, Commerce & Supplies
Email: mpyadav@moi.gov.np
Email:matrikayadav@moics.gov.np

Yam Kumari Khatiwada

Secretary (Industry)
Email: yamunaanu@yahoo.com
Email: yamuna@moi.gov.np
Email: yamkumarikhatiwada@moics.gov.np
Office No: 4211579
Mobile No: 9851126400

परिचय

देशलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गराई दिगो औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गरी औद्योगिक विकासका माध्यमद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको रुपमा यस मन्त्रालयको २०६५।५।१५ मा छुट्टै स्थापना भएको हो।

Read More

Dinesh Bhattarai

Joint Secretary
(Industrial and Investment Promotion Division)
Email:dbhattarai@moi.gov.np
Email: Dineshbhattarai@moics.gov.np
Office No : 4211440
Fax no: 4211619
Official Mobile No: 9851245838

Madhu Kumar Marasini

Joint Secretary
(Planning, Monitoring and Evaluation Division)
Email: madhumarasini@gmail.com
Email:
No : 4211619, 4211432
Mobile No :

Shova Kanta Poudel

Joint Secretary (Administration)
(Industrial Infrastructure & Environment Division)
Email:poudelskp12@yahoo.com
Email: poudelskp@moics.gov.np
No: 4211437, 4211166
Official Mobile No:

Shova Kanta Poudel

Joint Secretary
(Administration and Enterprise Division)
Email: poudelskp12@yahoo.com
Email: poudelskp@moics.gov.np
Office No: 4211463
Official Mobile No:9851245837

Durga Prasad Bhusal

Under Secretary
(Administration and Institutional Division)
Information Officer
Email: durgabhusal77@gmail.com
Mobile no: 9851234400
Office phone no.: 4211293Ad